Talentflsia

Mga Tip sa Kaligtasan

Bumbero·Pagsagip· Ambulansiya

  • 火事
  • 溺れる
  • 病気
  • 病気

Kung gusto mong mag-ulat ng sunog o
tumawag para sa tulong o ambulansya,
Mangyaring tumawag sa 119.
Ang tawag ay ikokonekta sa Disaster Relief
Information Center.

119

Tumawag ng pulis at iulat kaagad ang aksidente

  • 犯罪
  • 事故

Kung sakaling magkaroon ng krimen o aksidente,
mangyaring i-dial ang 110. Ang telepono ay
konektado sa police communication command
center.

110

Ano ang dapat kong gawin kung sa palagay
kong ito ay COVID-19?

  • コロナ

Huwag pumunta ng deretso sa institusyong medikal, at makipag-ugnayan muna
sa “Consulting Desk” (maaaring magkaiba ang pangalan depende sa lugar).
*Ang doktor ang magpapasya kung kinakailangan ng eksaminasyon batay sa
iba’t ibang kalagayan.

Website:https://www.c19.mhlw.go.jp/covid-19-jp.html

Tumatanggap kami ng anumang mga katanungan.

Makipag-ugnayan sa amin sa aming Facebook page; https://www.facebook.com/KosaidoHr.tokuteigino/ O
ang aming messenger @ KosaidoHr.tokuteigino Salamat.

タレントアジアサービスに興味のある方へ

タレントアジアについて3分でわかる
資料をダウンロードできます
資料ダウンロード
2週間無料でTalentAsiaシステムを
お試しいただけます
デモアカウントを申し込む
お問い合わせ
03-3438-1185平⽇10:00-18:00
WEBでお問い合わせ