Talentflsia

Những lời khuyên về an toàn

Cứu hỏa · Cứu hộ · Cứu thương

  • 火事
  • 溺れる
  • 病気
  • 病気

Nếu bạn muốn báo cháy hoặc kêu cứu hoặc xe
cấp cứu, vui lòng gọi 119. Cuộc gọi sẽ được
kết nối với Trung tâm Thông tin Cứu
trợ Thiên tai.

119

Cuộc gọi khẩn cấp cho cảnh sát

  • 犯罪
  • 事故

Gọi 110 để báo cáo tai nạn hoặc tội phạm cho
trung tâm cuộc gọi của cảnh sát.

110

Tôi nên làm gì khi nghĩ mình có thể đã mắc COVID-19?

  • コロナ

Vui lòng không tự ý đi luôn đến cơ sở y tế mà trước tiên hãy trao đổi với “Trung
tâm khám và tư vấn” (tên cơ quan có thể khác nhau tùy từng khu vực). *Bác sĩ
sẽ đưa ra đánh giá về tính cần thiết của việc xét nghiệm trong từng trường hợp.

Website:https://www.c19.mhlw.go.jp/covid-19-jp.html

Ngoài những nội dung ghi ở trên, chúng tôi cũng tiếp nhận mọi câu hỏi, thắc mắc của mọi người.

Hãy liên hệ đến trang Facebook của công ty chúng tôi https://www.facebook.com/KosaidoHr.tokuteigino/
hoặc nhắn tin đến Messenger @ KosaidoHr.tokuteigino

タレントアジアサービスに興味のある方へ

タレントアジアについて3分でわかる
資料をダウンロードできます
資料ダウンロード
2週間無料でTalentAsiaシステムを
お試しいただけます
デモアカウントを申し込む
お問い合わせ
03-3438-1185平⽇10:00-18:00
WEBでお問い合わせ